Nastavničko veće Učiteľská rada

Датум: 02. Novembar 2020 16:08 Категорија: Наставничко веће

 
У складу са чланом 86. Статута ОШ „Људовит Штур“ у Кисачу (деловодни број 235 од дана 16.05.2019.год.), 
 
                                                                                                                     
С  А  З  И  В  А  М
 
 
            седницу Наставничког већа, која ће се одржати дана 3. 11. 2020.год. са почетком
 у 17: 00 часова у малој  фискултурној сали у  ОШ „Људовит Штур“ у Кисачу. Молим да се поштују све мере заштите, које је министарство наложило. Обавезно је ношење маски!
Предлажем следећи
 
 
                                              Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д
 
 

 1. Усвајање записника са прошлих седница
 2. Резултати  образовно-васпитног  рада  на крају првог класификационог
 периода
 1. – Тимови
 2. – Извештај в. д. о раду
 3. - Извештај тима за заштиту ученика од насиља
 4. - Актуелне информације у образовно-васпитном раду            
 5. - Разно
 
 
 
 
 
Дана 2. 11. 2020.год.                                                                            
У Кисачу
                                                                                                                          в.д. директора:
                                                                                                                           с. р. Ана Легињ     
 

 
У складу са чланом 86. Статута ОШ „Људовит Штур“ у Кисачу (деловодни број 235 од дана 16.05.2019.год.), 
 
                                                                                                                     
С  А  З  И  В  А  М
 
 
            седницу Наставничког већа, која ће се одржати дана 3. 11. 2020.год. са почетком
 у 17: 00 часова у малој  фискултурној сали у  ОШ „Људовит Штур“ у Кисачу. Молим да се поштују све мере заштите, које је министарство наложило. Обавезно је ношење маски!
Предлажем следећи
 
 
                                              Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д
 
 

 1. Усвајање записника са прошлих седница
 2. Резултати  образовно-васпитног  рада  на крају првог класификационог
 периода
 1. – Тимови
 2. – Извештај в. д. о раду
 3. - Извештај тима за заштиту ученика од насиља
 4. - Актуелне информације у образовно-васпитном раду            
 5. - Разно
 
 
 
 
 
Дана 2. 11. 2020.год.                                                                            
У Кисачу
                                                                                                                          в.д. директора:
                                                                                                                           с. р. Ана Легињ