Календар уписа осмака

Датум: 06. April 2021 09:33 Категорија: Новости

Почиетак уписних активности ученика у средње школе

На сајту школе, у делу Упис осмака, постављен је календар уписних активности за школску 2020/21. годину, као и видео упутство за директоре, одељењске старешине, ученике и дежурне наставнике.