Вест

PREDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI

Датум: 28. Septembar 2021 11:24 Категорија: Новости

PREDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI

 

Прочитај

PREDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI

Датум: 28. Septembar 2021 11:22 Категорија: Новости

PREDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI

 

Прочитај

Календар уписа осмака

Датум: 06. April 2021 09:33 Категорија: Новости

Почиетак уписних активности ученика у средње школе

Прочитај

Позив на проширену седницу НВ

Датум: 25. Januar 2021 12:07 Категорија: Настава на даљину/Vyučovanie na diaľku

У прилогу је позив за седницу наставничког већа у проширеном саставу.
ПОЗИВ

Прочитај

Nastavničko veće Učiteľská rada

Датум: 02. Novembar 2020 16:08 Категорија: Наставничко веће

 
У складу са чланом 86. Статута ОШ „Људовит Штур“ у Кисачу (деловодни број 235 од дана 16.05.2019.год.), 
 
                                                                                                                     
С  А  З  И  В  А  М
 
 
            седницу Наставничког већа, која ће се одржати дана 3. 11. 2020.год. са почетком
 у 17: 00 часова у малој  фискултурној сали у  ОШ „Људовит Штур“ у Кисачу. Молим да се поштују све мере заштите, које је министарство наложило. Обавезно је ношење маски!
Предлажем следећи
 
 
                                              Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д
 
 

  1. Усвајање записника са прошлих седница
  2. Резултати  образовно-васпитног  рада  на крају првог класификационог
 периода
  1. – Тимови
  2. – Извештај в. д. о раду
  3. - Извештај тима за заштиту ученика од насиља
  4. - Актуелне информације у образовно-васпитном раду            
  5. - Разно
 
 
 
 
 
Дана 2. 11. 2020.год.                                                                            
У Кисачу
                                                                                                                          в.д. директора:
                                                                                                                           с. р. Ана Легињ     
 

Прочитај

Učiteľská rada

Датум: 07. Oktobar 2020 08:12 Категорија: Наставничко веће

POZIV NA SEDNICU
Pozvanie na Učiteľskú radu

Прочитај

Vidео mаtеriјаl nаmеnjеn učеnicimа sа кljučnim prеpоruкаmа zа bеzbеdаn bоrаvак u šкоlаmа

Датум: 29. Septembar 2020 17:39 Категорија: Новости

Institut za javno zdravlje Srbije
"Dr Milan Jovanović Batut"

Прочитај

Одлука о поништењу

Датум: 24. Septembar 2020 15:08 Категорија: Новости

Одлука 

Прочитај

7.3

Датум: 19. Septembar 2020 00:15 Категорија: Rozvrh previerok...Распоред провера...

Previerky...

Прочитај

7.3

Датум: 19. Septembar 2020 00:14 Категорија: Rozvrh previerok...Распоред провера...

Previerky...

Прочитај