Новости

PREDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI

Датум: 28. Septembar 2021 11:24 Категорија: Новости

PREDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI

 

Прочитај

PREDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI

Датум: 28. Septembar 2021 11:22 Категорија: Новости

PREDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI

 

Прочитај

Календар уписа осмака

Датум: 06. April 2021 09:33 Категорија: Новости

Почиетак уписних активности ученика у средње школе

Прочитај

Vidео mаtеriјаl nаmеnjеn učеnicimа sа кljučnim prеpоruкаmа zа bеzbеdаn bоrаvак u šкоlаmа

Датум: 29. Septembar 2020 17:39 Категорија: Новости

Institut za javno zdravlje Srbije
"Dr Milan Jovanović Batut"

Прочитај

Одлука о поништењу

Датум: 24. Septembar 2020 15:08 Категорија: Новости

Одлука 

Прочитај

У складу са чланом 84. Статута ОШ „Људовит Штур“ у Кисачу (деловодни број 262 од дана 24.05.2018.год.), С А З И В А М

Датум: 12. Septembar 2020 18:38 Категорија: Новости

У складу са чланом 84. Статута ОШ „Људовит Штур“ у Кисачу (деловодни број 262 од дана 24.05.2018.год.), 
 
                                                                                                                     
С  А  З  И  В  А  М
 
 
            седницу Наставничког већа, која ће се одржати дана 15. 9. 2020.год. са почетком у 17: 00 часова у великој фискултурној сали у  ОШ „Људовит Штур“ у Кисачу. Молим да се поштују све мере заштите, које је министарство наложило. Обавезно је ношење маски!
Предлажем следећи
 
 
                                              Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д
 
 

  1. Усвајање записника са прошлих седница
  2. Усвајање годишњег плана рада за школску 2020./2021.годину
  3. Усвајање извештаја о реализацији годишњег плана рада школске 2019./2020. године
  4. Актуелности о почетку школске године
  5. Разно
 
 
 
 
Дана 12. 09. 2020.год.                                                                            
У Кисачу
                                                                                                                          в.д. директора:
                                                                                                                           с. р. Ана Легињ     
 
 

Прочитај

Predĺžený pobyt Продужени боравак + Ужина Havránka

Датум: 11. Septembar 2020 15:25 Категорија: Новости

ИНФОРМАЦИЈА О ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ И УЖИНИПрочитај

Распоред наставе/Rozvrh vyučovania

Датум: 31. Avgust 2020 16:04 Категорија: Новости

Распоред звоњења / распоред одељења по учионицама / распореди наставе

Прочитај

Privítanie piatakov a prvákov...Dobrodošlica za petake i prvake

Датум: 29. Avgust 2020 20:26 Категорија: Новости


Začiatok nového školského roka.. Piataci a prváci

Почетак нове школске године - петаци и прваци

Прочитај

Besplatna užina/boravak školska 2020/2021.

Датум: 28. Avgust 2020 12:27 Категорија: Новости

Obaveštenje za roditelje

Прочитај